WtransnetInternet Explorer

Internet Explorer – Jak usunąć zawartość folderu plików tymczasowych i cookies


W celu usunięcia plików tymczasowych i cookies z przeglądarki Internet Explorer należy wybrać z menu: Narzędzia > Opcje internetowe


Internet Explorer


Otworzy się nowe okno – wybrać:
W zakładce: Ogólne > Historia Przeglądania > kliknąć w Usuń…


Internet ExplorerPojawi sie nowe okno, gdzie należy zaznaczyć opcje:

  • Pliki tymczasowe
  • Pliki cookie

Kliknij w Usuń


Internet Explorer

Zamknij i otwórz ponownie przeglądarkę Explorer.